Letselschade advocaat Rotterdam | astrumadvies.nl

Gratis letselschade advocaat Rotterdam

Een bedrijfsongeval of een verkeersongeval heeft vaak meteen een grote impact op uw leven. Zonder dat u erom gevraagd heeft zit u met letselschade. Uw leven wijzigt drastisch van het ene op het andere moment. U heeft klachten. Dit kunnen lichamelijke of geestelijke klachten zijn. U heeft pijn. U lijdt al met al schade. Denk aan het niet in staat zijn om te werken, of uw huishoudelijke taken die u niet meer kunt uitvoeren. Daarnaast maakt u allerlei kosten, zoals reiskosten, medische kosten en advocaatkosten. Al deze kosten worden op de aansprakelijke partij verhaald. Onze letselschade advocaat Rotterdam mr. A. Benamar staat u graag bij. U wordt bijgestaan door een ervaren en erkende letselschade advocaat. U houdt zich bezig met herstel / revalidatie en onze letselschadeadvocaat Rotterdam behandelt uw zaak volledig, denk aan het aansprakelijk stellen en claimen van uw schade,

Kosteloos verhalen letselschade Rotterdam

Veel mensen denken dat een goede advocaat veel geldt kost. Enerzijds klopt dat wel, maar omdat de aansprakelijke partij al uw schade moet vergoeden, betekent dit ook dat uw advocaatkosten geclaimd worden. Dit betekent dat onze letselschade advocaat Rotterdam gratis voor u werkt. Zo heeft u geen kosten aan een uitstekende letselschade specialist uit Rotterdam.

Letselschade verhalen Rotterdam

Hoe kunt u uw letselschade op de aansprakelijke partij verhalen? Leg uw zaak aan onze letselschade advocaat Rotterdam voor en geef hierbij aan wie de aansprakelijke partij is. Het vinden van de aansprakelijke partij valt niet altijd mee. Niet de bestuurder is namelijk aansprakelijk maar de WAM- verzekeraar en de bezitter van de auto. Niet uw collega die het letsel veroorzaakt heeft is aansprakelijk voor uw letselschade, maar de werkgever. Het is daarom belangrijk om de juiste persoon aan te spreken. Onze letselschade specialist zorgt ervoor dat de juiste persoon aansprakelijk wordt gesteld.

Is er duidelijkheid over de aansprakelijkheid? Is deze erkend? Dan is het zaak om uw schade goed in kaart te brengen. In Nederland kennen wij verschillende schadeposten. Hieronder leest u de meest voorkomende schadeposten die vaak bij letsel na een ongeval voorkomen:

– Medische kosten
– Verlies aan verdienvermogen
– Kosten voor verzorging en/ of verpleging
– Kosten voor hulp in het huishouden
– Reis- en parkeerkosten
– Smartengeld

Neem contact met Astrum Advies Advocatenkantoor op met spreekuurlocatie in Rotterdam indien u meer informatie wenst te ontvangen over uw letselschade zaak en op welke schadeschadeposten u recht heeft. Bel 085-3012221 of mail naar advocatenkantoor@astrumadvies.nl of https://www.astrumadvies.nl/letselschade-advocaat-rotterdam/